Forlengelse av ung ufør

Publisert: 06.10.2020

Er uføretrygdet etter en bilulykke i 1988, men for et år siden fikk jeg diagnosen add/adhd. Tenkte å søke om ung ufør. Er dette vanskelig å få innvilget?

Svar:

Det er litt få opplysninger i spørsmålet ditt, men jeg skal forsøke å svare etter beste evne. Slik jeg forstår spørsmålet, så er det en stund siden du var under 26 år, og det er noen ekstra vilkår for å bli ung ufør. Dersom du har vært ufør siden ulykken i 1988, ser jeg for meg at det skal litt til for å kunne bevise at du før dette var "alvorlig og varig syk før fylte 26 år" grunnet ADD/ADHD. Mange faller utenfor arbeidslivet grunnet ADHD, men samtidig er ikke diagnosen nok til å se at man ikke kan være i jobb med ADHD.

I tillegg må det dokumenteres at sykdommen var "klart dokumentert som alvorlig" før fylte 26 år av lege/spesialist. Dersom du har vært mer enn 50 % yrkesaktiv etter fylte 26 år, må du ha søkt før du fyller 35 år. Ta kontakt med NAV for å få veiledning om dette, eller eventuelt en advokat som kan bistå.

Del denne artikkelen: