Forlenget permittering

Publisert: 04.06.2021

Jeg mottok permitteringsvarsel som trådte i kraft 20.10.2020. På dette varselet står det skrevet at permitteringen ikke vil vare lenger enn 26 uker. Permitteringen måtte forlenges. Har ikke jeg da krav på 14 dagers varslingsfrist på selve forlengelsen? Ettersom det opprinnelige varselet inneholdt en sluttdato? Og hva er konsekvensen ved å ikke varsle 14 dager før? Og må arbeidsgiver da på nytt betale for arbeidsgiverperiode ?

Svar:

På grunn av unntakstilstanden ifm. pandemien ble det vedtatt særskilte regler om permittering som gjelder for perioden 19. februar til og med 30. september 2021. Reglene innebærer at en arbeidstaker kan være permittert utover 51 uker (arbeidsgiverperiode I i tillegg til fritak for lønnsplikt i 49 uker) i denne perioden, såfremt de øvrige vilkårene for permittering er oppfylt. Det er ikke krav om ny varslingsfrist på 14 dager ifm. forlengelse, men bedriften bør drøfte med de tillitsvalgte før beslutning om forlengelse.

Når du har mottatt dagpenger under permittering i 30 uker i løpet av 18 måneder, stanses dagpengene som følge av at permitterende arbeidsgiver får en ny periode med lønnsplikt, såkalt arbeidsgiverperiode II, se forskrift 21. juni 2016 nr. 764 om lønnsplikt under permittering § 1 andre ledd. Dagpengeperioden gjenopptas automatisk etter utløpet av arbeidsgiverperiode II.

Del denne artikkelen: