Forlenget permittering

Publisert: 02.06.2021

Jeg mottok permitteringsvarsel som trådte i kraft 20.10.2020. På dette varselet står det skrevet at permitteringen ikke vil vare lenger enn 26 uker. Permitteringen måtte forlenges. Har ikke jeg da krav på 14 dagers varslingsfrist på selve forlengelsen? Ettersom det opprinnelige varselet inneholdt en sluttdato? Og hva er konsekvensen ved å ikke varsle 14 dager før?

Svar:

14 dagers permitteringsvarsel er minstekravet. Det vil si at permitteringen har opphørt etter 26 uker og ikke løper på nytt før 14 dager etter nytt varsel om permittering. Konsekvensen er at permitteringen opphørte ved utløpet av de 26 ukene og at arbeidsforholdet er ordinært frem til ny permittering blir varslet med minstefrist på 14 dager.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: