Formaliteter når samboere gifter seg

Publisert: 27.10.2020

Vi giftet oss for 2 mnd siden. Vi har pr idag samboeravtale og gjensidig testamente undertegnet . Hvilke dokumenter må vi sette opp nå? Vi har et gjensidig testamente hvor vi overfører 1/3 til ektefelle, men holder egne fritidseiendommer utenfor. Barna har fått forskudd på arv og undertegnet den gjenlevendes rett til å sitte i uskiftet bo. Pliktdelsarv til funksjonshemmet er satt på egen konto, pålydende 1 mill og sendt Tingretten til oppbevaring. Regler for eventuelt ekteskapsbrudd?

Svar:

Når dere nå har giftet dere, så vil arvelovens regler om ektefelelarv gjelde. Det vil også være andre regler mht deling; dvs hvem som skal ha rett til hvilke verdier. Det dere eide hver for dere før dere giftet dere, kan man normalt kreve skjevdelt, og her kan samboeravtalen trolig være dokumentasjon på dette. Jeg anbefaler likevel en oppdatering av de dokumentene dere har.

Det kan være en fordel å lage en ektepakt som regulerer egne fritidseiendommer som særeie. Dere bør eventuelt også supplere med et testament, som sier noe om ektefellearven, både i forhold til å sitte i uskifte med særeiemidler, men også om det ikke skal arves ektefellearv av særeie.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: