Forsikringsselskap dekker ikke frita på innksuddspensjon

Publisert: 18.02.2020

Har en datter som har vært sykemeldt i over 2 år og sliter veldig med en forsikringsavtale med dekking av forsikring av fritak på innskuddspensjon. Påstand fra selskapet er at hun visste om sykdommen fra før. Hun ble sykmeldt for en ting, men det viste seg at hun hadde en helt annen diagnose som ble veldig mye verre. På grunn av at diagnosen ble satt til en ting hun viste fra før så blir hele saken bare avvist. Forsikringen er tegnet på mitt firma som er et AS.

Svar:

Dette høres veldig rart ut. Jeg ville klaget på avgjørelsen fra forsikringsselskapet, men for å få til det må dere nok ha hjelp. Jeg ville kontaktet en advokat i ditt nærområde som arbeider med forsikringssaker.

Jeg ville tatt en time til legen hennes og få avklart hva som er riktig faktum og evt fått legen til å bekrefte dette. Det kan hende forsikringsselskapet etter det vil endre sitt standpunkt.

Husk at du ikke må oversitte noen frister. Du skal evt få et særskilt brev fra forsikringsselskapet med en 6-måneders frist for å iverksette tiltak.
I slike saker vil du også få dekket ca 100 000,- inkl. mva fra rettshjelpforsikringen du har via din innbo- boligforsikring mot en egenandel på ca kr. 25 000,- ink. mva. Det betyr at du lider en mindre risiko for å få større utgifter til juridisk bistand.

Det er også mulig din datter for fri rettshjelp i saken.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: