Forsikringsselskap sier uførekrav er foreldet

Publisert: 10.08.2020

Ble uføretrygdet i 2005. Oppdaget i 2019 at jeg hadde rett på privat uførepensjon i tillegg til vanlig. Fikk etterbetalt for 3 år, men selskap sa at krav fra 2005 til 2015 var foreldet og at jeg ikke hadde krav på dette. Er det riktig?

Svar:

Nå vet ikke jeg vilkårene i avtalen, men det stemmer at foreldelsesfristen på krav normalt sett er 3 år. Samtidig foreligger det flere dommer i norsk rettspraksis som tyder på at det må foreligge en skjønnsmessig vurdering av hver enkelt sak. Lagmannsretten ga nylig medhold til en kvinne i en lignende sak fordi kvinnen, som ikke hadde søkt privat uførepensjon fordi hun ikke visste om den, ikke var å bebreide. Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med en advokat for en gjennomgang av nettopp din sak. Du finner advokater i ditt nærmiljø med kompetanse på denne type saker her på advokatenhjelperdeg.no.

Del denne artikkelen: