Forsikringsselskapet mener vi har oppgitt feil svar

Publisert: 08.06.2021

Forsikringsselskapet mener vi har oppgitt feil svar på et spørsmål i Egenerklæringsskjema for uførepensjon, noe vi helt ærlig mener vi ikke har gjort. Vi fylt ut skjema i nov 2019, og i mars 2020 fikk han påvist sykdom. Lege har også sent bekreftelse og journal. De truer oss med anmeldelse og erstatningskrav, noe vi ser oss helt uforståelige til. Kan de straffe oss slik for noe vi ikke har gjort, fordi de har gjort seg opp en mening? Vi kunne ikke kjøpe forsikringen før, da han flyttet hit 2015.

Svar:

En anklage om forsikringssvik er en alvorlig anklage. Forsikringsselskapet må sannsynliggjøre (bevise) at han har gitt uriktige opplysninger, med det siktemål at han skulle få en forsikringsutbetaling han ikke har krav på. Det er altså ikke slik at selskapet kan avslå basert på ren "mening". Jeg vil absolutt anbefale dere å kontakte en advokat for bistand i saken.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: