Forsinkelsesrenter på manglende lønn?

Publisert: 08.11.2021

Jeg fant nylig ut at jeg har fått feil lønn de siste to årene. Jeg skulle ha steget 3 % per år, men har stått på samme lønn. Nå får jeg etterbetalt alt. Har jeg i dette tilfellet rett på forsinkelsesrenter?

Svar:

For lønnskrav vil forfallstidspunktet fremgå av arbeidsavtalen og forsinkelsesrente vil dermed løpe allerede fra det tidspunktet lønnsutbetaling skulle skjedd iht. arbeidsavtalen. Dette vil også omfatte eventuelle lønnsforhøyelser som er forsinket utbetalt. Gjeldende sats for forsinkelsesrente er 8 %. Kalkulator for beregning av forsinkelsesrente finner du her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/kalkulator-for-forsinkelsesrenten/id475428/

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: