Forskudd på arv for å unngå formueskatt

Publisert: 27.10.2020

Vi har bare en sønn, og han skal arve oss. Vi har både hus og hytte. Bør vi overføre arven til han nå, for å unngå formueskatt?

Svar:

Om deres skal overføre til han nå for å spare formuesskatt for dere selv, må vurderes opp mot andre skatter og avgifter. Jeg antar han da ikke har formue slik at han får formuesskatt, men det må også vurderes.

Det må f. eks. betales full dokumentavgift for deres sønn om han får hytte og bolig nå. Dere bør også ha i tankene om han eventuelt senere skal selge, og at han da eventuelt ikke har oppfylt botid for å unngå gevinstbeskatning.

Om han er student, kan det å ha formue gjøre at han mister stipend.

På den annen side kan det komme arveavgift. Da bør man også se hen til eventuell arveavgift sammenhold mot kostander til dokumentavgift osv. Dette må vurderes konkret for hvert enkelt tilfelle.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: