Forskudd på arv til barn

Publisert: 27.08.2020

Jeg ønsker å gi vårt eneste barn en gave på kr. 400 000,- som forskudd på arv. Min kone er dement, og ute av stand til å ta stilling til dette. Vil denne gaven ha skattemessige konsekvenser for mottaker?

Svar:

Du har lov å gå gaver i levende live, og råder fullt over din egne eiendeler. Det er ikke gaveavgift. Eventuelle skattemessige konsekvenser vil avhenge av mottakers økonomiske stilling: vil hun få formuesskatt? Er hun student og mister stipend osv. Så har må mottagers situasjon vurderes konkret.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: