Fosterforeldre får ikke referat fra møter med barnevernet

Publisert: 25.11.2021

Vi er fosterforeldre. Barnevernet har nå sluttet å sende oss referater fra felles møter. Begrunnelsen er at vi ikke er part i saken. Jeg mener at siden vi er til stede bør vi få lese igjennom referatene. Det har flere ganger vært ting som er blitt feilaktig gjenfortalt i referat fra samtaler med oss. Selv om vi ikke er part i barnevernssaken, er vi vel part i det møtet referatet gjelder. Burde vi ikke ha mulighet til å kommentere på referatet?

Svar:

Fosterforeldre har i utgangspunktet ikke partsstatus i saker etter barnevernloven, det er det foreldre med foreldreansvar som har. Dette skyldes at fosterforeldre er på oppdrag for barneverntjenesten i rollen som fosterforeldre, og ikke likestilt med barnets foreldre i barnevernssaken.

Barnevernssaker er underlagt lovbestemt taushetsplikt, hvor det kreves partsstatus for å få krav på innsyn i saksdokumentene.

Dere får ikke partsstatus i saken, selv om dere er deltakere i et møte. Taushetsplikten går derfor foran deres ønske om innsyn i opplysninger.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: