Fraskrive seg retten til feriepenger og pensjonspoeng

Publisert: 06.04.2020

Jeg lurer bare på om en arbeidsgiver (som nettopp tapte i retten og ble lovpålagt å betale feriepenger) kan gjennom arbeidskontrakten få arbeidstaker til å fraskrive seg retten til feriepenger og pensjonspoeng? Har de lov til å gjøre det?

Svar:

Nei, dette er ikke lovlig. Kravet til obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og feriepenger er minstestandarder som følger av henholdsvis lov om OTP og ferieloven.

Del denne artikkelen: