Fremme krav om å slippe karantenehotell

Publisert: 27.05.2021
Emneord: ,

Jeg er seilende sjømann, og etter de siste reglene for karantene ved innreise, må jeg tilbringe karantenetiden på hotell. Jeg bor alene i egen bolig, og mener staten pålegger meg en unødvendig risiko for smitte ved å bo ti dager på hotell. Ved hjemreise, testes jeg minst 2 ganger. Det går ikke på tap av fritid, da jeg uansett alltid fullfører pålagt karantene alene i min bolig, uten fysisk kontakt med andre. Jeg ønsker derfor å prøve saken juridisk. Takknemlig for råd om hvordan gå frem.

Svar:

Du kan prøve saken ved å sende en begjæring om midlertidig forføyning til tingretten. Du fremmer da krav om å slippe karantene, dvs. at du må påstå at karanteneplikten er ulovlig. Men, du må argumentere godt for din sak og legge til grunn relevante rettsregler, dvs. lover, forskrifter, dommer og juridisk teori anvendt på ditt tilfelle. Medhold er dessverre høyst tvilsomt, men du har krav på en behandling av saken din. Denne type saker skal normalt behandles raskt.

Du bør ta kontakt men en advokat som kan vurdere muligheten nærmere i ditt tilfelle og om det er økonomisk forsvarlig å reise sak om forholdet. Selv om en vinner, kan saken ankes av staten, og det blir da spørsmål om du likevel må være på karantenehotell mens anken behandles. Du har dine rettigheter og muligheten er der, men rent praktisk kan det være at du vil få lite ut av en slik sak. Men hvem vet?

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: