Fremtidsfullmakt for å selge mors hus

Publisert: 27.08.2020

Vår far er nå død. Vår mor har langt fremskreden Alzheimer og har varig plass på sykehjem. Hun har ikke verge. Fra far har vi en fremtidsfullmakt som også beskriver mors tilstand og som er signert deres felles fastlege. Min bror og jeg vil gjerne selge våre foreldres hjem og fordele verdier og gjenstander mellom oss og våre barn. Kan vi det så lenge mor lever? Hvordan skal vi i så fall gå frem? Hvilke instanser kan eventuelt gi oss fullmakt/tillatelse?

Svar:

En fremtidsfullmakt fra far som er død vil trolig ikke være tilstrekkelig. Dere kan eventuelt kontakte Fylkesmannen for å bli oppnevnt som verge for deres mor. Jeg anbefaler å se på vergemålslovens bestemmelser i forhold til hva en verge kan gjøre og hvordan oppdraget skal utføres.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: