Fri rettshjelp i sak om feilmedisinering

Publisert: 30.04.2020

Har jeg rett fri rettshjelp da det gjelder feil medisinering og feilstilte diagnoser altså feilbehandling?

Svar:

Det du spør om er avhengig av inntekten din og om du har evt. formue i annet enn bolig.

Men om du melder sak for Norsk pasientskadeerstatning vil man enten via sin innboforsikring eller boligforsikring få dekket ca kr. 100.000,- ink. mva mot en egenandel på ca kr. 23.000,- ink. mva. For dette beløpet får du utredet saken frem til man har en objektiv sakkyndigvurdering og da er det rimelige kurant å gi et godt og endelig råd mht om man vil føre saken for retten eller ikke.

Om du vinner frem i saken ved spørsmålet om erstatningsansvar, vil Staten dekke dine utgifter til advokat ifm. spørsmålet om utmåling av erstatning.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: