Fri rettshjelp til sak mot Statens innkrevingssentral

Publisert: 15.09.2020

En person lider av en alvorlig psykisk invalidiserende lidelse innenfor schizofrenspekteret. Han har en brutto inntekt pr. mnd på 20 637. Han har fått et avslag på ettergivelse av studielån, åpenbart bygd på en misforståelse av de faktiske forhold hos Statens innkrevingssentral, som imidlertid hevder at de ikke tar imot klager på vedtak (med mindre nye saksopplysninger). Kan han ha krav på hjelp fra advokat til å klage i saken?

Svar:

Man vil få hjelp fra advokat i en slik sak, men man har i utgangspunktet ikke krav på fri rettshjelp i en slik sak da sakstypen ikke kommer innenfor forskriften.

Del denne artikkelen: