Frist for å anke dom

Publisert: 06.04.2021
Emneord:

Hvis dommen i en straffesak ble avsagt og forkynt kl. 09.00 den 18.03.2021, når utløper fristen til å anke? (med tanke på at man kan anke innen 2 uker). Når skal det virkelig være umulig å sende inn en anke til Lagmannsretten? Hvilken dato utløper fristen? Sånn at dommen skal betraktes som rettskraftig. Jeg spør pga. "påskeferie og rettsferie"? Krasjer fristen med ferie? Blir det noen forlengelse av ankefristen? Som sagt ble dommen forkynt den 18.03.2021 kl. 09.00.

Svar:

Frister løper ikke i rettsferiene. Det gis ikke forlengelse av ankefrister foruten det som følger av rettsferiene. Så vidt jeg husker i farten er rettsferien ifm. påsken 10 dager, fra lørdag før palmesøndag til 2. påskedag, men dette skal stå opplyst bakerst i dommen. Se der så finner du ut av det.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: