Fritak for kommunale avgifter for dødsbo

Publisert: 05.01.2021
Emneord: ,

Min mor døde i høst. Hun bodde alene og huset står nå tomt. Kan det da fritas for kommunale avgifter? Det regnes nå som et dødsbo.

Svar:

Kommunen har normalt regler for fritak for kommunale avgifter. Det kan stilles ulike vilkår for å innvilge fritak. Felles for disse er at eiendommen ikke kan være i bruk. Når det gjelder renovasjon så vil normalt beholdere samles inn. I forhold til vann- og avløp kan det stilles krav om at vanninntaket plomberes. Eiendomsskatt vil det normalt ikke gis fritak for. Merk at det må sendes søknad for å få innvilget fritak.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: