Frykter arbeidsgiver har opptak av samtale

Publisert: 14.12.2020

Jeg lurer på om arbeidsgiveren min kan bruke et lydopptak mellom meg og en annen kollega som begrunnelse/bevis for å gi advarsel til meg. Jeg og en kollega snakket sammen om et spesifikt tema i et privat telefonsamtale. Ved spørsmål fra ledelsen om hva jeg snakket med kollega fortalte jeg at dette temaet ble aldri tatt opp under samtalen. Nå er jeg usikker på om kollegaen min har tatt opp samtalen og gitt denne til sjefen min for å bruke den mot meg? Er dette lov?

Svar:

Så lenge din kollega nødvendigvis deltok i samtalen, så er det ikke forbud for vedkommende å ta opp samtalen. Spørsmålet er om din kollega har anledning til å avspille/gi opptaket til din sjef. Det vil nok heller ikke være straffbart. Men, din arbeidsgiver kan ikke benytte dette videre. I f.eks. en oppsigelsessak, vil arbeidsgiver neppe bli gitt anledning til å føre dette som bevis. Etter høyesterett sin oppfatning, vil hemmelig opptak medføre et slikt inngrep i den personlige integritet at det ut fra alminnelige personvernhensyn i utgangspunktet bør ansees uakseptabel, og vil ikke bli tillatt ført. Samme vurdering vil jeg anta vil medføre at et opptak fra en kollega, heller ikke vil bli tillat ført for en domstol som bevis.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: