Fullt på parkeringsplass i sameie

Publisert: 23.09.2020

I et sameie der prospektteksten er "alle leilighetene disponerer biloppstillingsplass og bod" og ca 2/3 av enhetene har kjøpt garasjeplass (ikke like mange garasjeplasser som enheter), hvilke rettigheter har den resterende tredelen med henhold til parkering på felles parkering utendørs? Problemstillingen er at det ofte blir fullt på parkeringsplassen utendørs, da flere enheter disponerer 2-3 biler. Min påstand er at 1/3 av enhetene ikke egentlig disponerer plass da. Kan det kreves oppmerking?

Svar:

Dette synes jeg var en interessant problemstilling. Slik dette prosjektet er antagelig tiltenkt og markedsført (samt gjennomført som eierseksjonssameie jfr. tegninger/vedtekter) så skal hver enkelt seksjon ha en parkeringsplass.

Når forholdet er slik at enkelte disponerer flere biler må disse etter min oppfatning dele på de respektive parkeringsplasser som er ledige på fellesarealet. Om denne bilparken er så stor, samt med tanke på gjestebiler, at dette medfører at sameiets seksjonseiere ikke får parkert sin bil etter lovnad om biloppstillingsplass så har sameie et problem. Min vurdering er at sameie ved styre har plikt til å sørge for at hver enkelt av seksjonseierne får en biloppstillingsplass som tiltenkt. Hvordan dette rent praktisk gjøres er et underordnet spørsmål så lenge man oppfyller kravet til at hver enkelt får en plass. Dette var nok også tanken fra kommunen sin side når man i sin tid ga byggetillatelse til prosjektet.

Jeg vil anta at styret i sameie finner en løsning på dette.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: