Gi bort eiendom til ett av flere barn

Publisert: 20.05.2021

Kan en forelder med to barn gi bort sin eiendom i gave til det ene barnet?

Svar:

For at gaver som gis mens man lever, som kalles livsdisposisjoner, skal være gyldige, må de gis mens giveren enda er i live. Da gjelder ikke pliktdelsreglene i arveloven og testament behøves da ikke. Det motsatte, altså gaver som ikke blir fullbyrdet før giver er død, kalles dødsdisposisjoner, da vil reglene om pliktdelsarv til barna og testament komme inn.

En forelder kan i levende live fordele eiendelene sine som man ønsker. Det er ikke noe i veien for at en forelder gir bort eiendom i gave til kun ett av barna sine. Det er ingen lov som krever rettferdig fordeling mellom to barn, så lenge forelderen er i live. Det avgjørende, for at det ikke skal rammes av arvelovens regler, er at gaven gis med virkning mens man lever. Særlig for eiendeler av stor verdi, som fast eiendom ofte har, er det viktig at man kan dokumentere at eiendommen reelt sett er overført før forelderen dør, for at det ikke skal regnes som en dødsdisposisjon.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: