Gi forskudd på arv videre til søsken

Publisert: 03.09.2020

Har fått ein fritidseiendom som forskudd på arv av mine foreldre. Det står gave i tinglysingspapira. Har to søsken som var einige om dette. No har det vorte problem med dette. For å få slutt på problema har vi bestemt at eg skal overføre eiendommen til eine søsken. Har ikkje gått opp i verdi på det året eg har eigd fritidsbustaden? Korleis kan eg gå fram uten å måtte skatte for dette?

Svar:

En slik overføring vil bli vurdert etter verdien på overføringstidspunktet, så du risikerer gevinstbeskatning. Det vil også bli dokumentavgift som mottaker må betale.

Dine foreldre kan gi forskudd på arv og gaver. Forskudd på arv er ment at skal avkortes ved endelig arveoppgjør. Gaver skal normalt ikke avkortes ( det er unntak). Du bør få klarhet i dette også i forhold til dine søsken, og hvordan dette skal håndteres ved endelig arveoppgjør.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: