Gjeld er overført til inkassobyrå

Publisert: 19.11.2020

I februar 2017 fikk jeg følgende beskjed om en inkassosak: "Det er besluttet at begjæring om utlegg sendes i saken til Namsmannen." Jeg fikk aldri noen beskjed om at utleggsforretningen har blitt gjennomført, men i juni 2017 fikk jeg beskjed om at gjelden hadde blitt overdratt til Lindorff. Hva vil det si for gjelden?

Svar:

Lindorff er et inkassobyrå. Det har som regel ingen betydning for din gjeldsforpliktelse at kravet er overdratt til et inkassobyrå. Tidligere kreditor valgte nok å overdra kravet til Lindorff i stedet for å tvangsinndrive kravet selv (via namsmannen).

Del denne artikkelen: