Gjelder ektepakten ved skilsmisse?

Publisert: 26.02.2020

Jeg og min kone skrev en ektepakt for noen år siden. Bakgrunnen for ektepakten var at mine barn ikke ønsket å skrive under på en forhåndssamtykke til uskifte. Jeg ville gjøre slik at min kone hadde mulighet for å sitte med huset om jeg falt fra. Vi omgjorde min egenkapital som jeg hadde med meg inn i ekteskapet til 50 % særeie på hver. I denne egenkapitalen er det også arv på 200 000.- Vi skal nå gå fra hverandre og jeg lurer på om halvparten av min egenkapital er "tapt"?

Svar:

Det er ektepakten som vil være gjeldende, også ved skilsmisse. Dere står imidlertid fritt til å avtale en annen fordeling enn det som er skrevet i ektepakten.

Med vennlig hilsen, advokat Gro Arnesen Fremstad

Del denne artikkelen: