Gjelder gammel kontrakt i nytt firma?

Publisert: 12.05.2021

Jeg hadde kontrakt med et firma hvor jeg ble innleid som konsulent, de gikk konkurs. Jeg fortsatte med det nye firmaet. De opprettet i samme stilling uten å få ny kontrakt, gjelder den gamle kontrakten fortsatt?

Svar:

Hvis ingen skriftlig avtale er inngått, har du en muntlig avtale. Da blir det spørsmål om hva som er avtalt, eventuelt hvilke forutsetninger som gjelder for ansettelsesforholdet, dvs. hvilke vilkår som er avtalt. Kontrakten som sådan vil ikke gjelde, da det er to ulike ansettelsesforhold. Men, i mangel av annen avtale, kan den gamle avtalen bli anvendt som tolkingsmoment mht å fastslå hva som er avtalt mht den nye stillingen.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: