Gjeldsbrev med foreldre

Publisert: 04.09.2020
Emneord:

Jeg og kona mi har lånt penger av moren og faren min i forbindelse med at vi bl.a. skulle kjøpe ny bil. De har lånt dette beløpet i banken som vi betaler på. Vi skrev en kontrakt der vi blant annet var enige om at foreldrene til kona mi skulle dekke halvparten av beløpet hvis det skulle skje noe med meg og min kone. Trenger det å være vitner til denne kontrakten for at den skal være gyldig, eller holder det at alle involverte parter har skrevet under?

Svar:

Det er ikke nødvendig med vitner til en slik kontrakt (eller gjeldsbrev) for at den skal være gyldig. Dersom man som kreditor ønsker muligheten for å inndrive gjeld uten søksmål etter tvangsinndrivelsesloven, er det nødvendig med gjeldsbrev som underskrives samtidig av to vitner. Dette kalles eksigibelt gjeldsbrev, og dette må være opp til partene å vurdere om de ønsker eller ikke.

Del denne artikkelen: