Grunneier krever betaling for ny parkeringsplass

Publisert: 23.02.2021

Grunneier har laget ny reguleringsplan for hytteområde. Dette resulterte i at felles parkeringsplass for hytteeierne ble flyttet. Planen ble godkjent av kommunen. Grunneier etablerer ny parkeringsplass og krever at hytteeierne skal finansiere anleggskostnadene. Kan dette gjøres uten at det er inngått avtale om dette?

Svar:

En godkjent reguleringsplan har en del rettsvirkninger. Først og fremst innebærer dette at fremtidig utnyttelse av planområdet må følge bestemmelsene. Reguleringsplanen har bare i liten grad betydning for eksisterende bruk. Dersom det er slik at hytteeierne har rettigheter til parkering på et området som nå er avsatt til annet formål, så må disse rettighetene eventuelt løses inn. Retten til parkering kan bestå uavhengig av ny plan. Dersom parkeringsretten må avvikles for å gjennomføre den nye planen, så er det nærliggende å se for seg at det skjer en så kalt "omskiping" slik at nytt parkeringsareal erstatter det gamle. Om det i en slik situasjon vil være mulig for grunneier å kreve at kostnadene til etablering av nytt parkeringsareal skal dekkes av brukerne, vil bero på en grundigere vurdering av sakens faktum.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: