Grunneier stenger vei med to dagers varsel

Publisert: 07.01.2021

Vi har tinglyst veirett til vår bolig, og har også betalt andel for opparbeidelse av denne veien. Nå stenger grunneier vei med 2 dagers varsel og på ubestemt tid pga grøfting. Vi får altså ikke tilgang til bolig og garasje. Kan han gjøre det?

Svar:

Jeg legger til grunn her at grunneier har ansvar for vedlikehold av veien, og han vil da også ha både en rett og plikt til å kunne utføre vedlikeholdet. Det foreligger nok ikke særskilt regulering av dette temaet i lovs form, slik at her bør man se på en eventuell regulering i avtale dere i mellom.

Om slik avtale ikke finnes eller ikke regulerer spørsmålet, så må man anvende mer generelle prinsipper i avtaleforhold.

Herunder vil jeg legge til grunn som nevnt at grunneier utvilsomt har en adgang til å vedlikeholde veien, dette selv om veien under arbeidet ikke kan benyttes av dere som rettighetshaver. Om dere rent faktisk mister tilgang til bolig og garasje så er det et spørsmål om det skulle vært opparbeidet en midlertidig løsning under vedlikeholdsarbeidet. Videre er det klart at dette arbeidet, og herunder varsel om slik arbeid, må gjennomføres på en slik måte har dere får minst mulig ulempe ved dette. Herunder kan det ikke aksepteres at arbeidet dras ut i tid mer enn det som strengt tatt er nødvendig.

Det er noe vanskelig å svare mer generelt på dette og jeg vil oppfordre til dialog slik at man finner minnelige løsninger som er levelig for begge parter.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: