Gruppesøksmål mot kommune pga mobbing

Publisert: 30.10.2019

Vi er en stadig voksende gruppe som vurderer gruppesøksmål mot hjemkommunen for tapt barndom i forbindelse med mobbing i skolen. Hva er fremgangsmåten for et slikt søksmål og hva må man som regel regne av tid? Er det større sjanse å vinne frem som gruppe eller enkeltindivider?

Svar:

Først og fremst trenger dere veldig god juridisk bistand. Dere må starte med å kontakte kommunen for å få oversikt over dokumenter fra skole, BUP, helsesøster, ped.tjeneste mm.

Selve utredningen av saken vil ta fra 1-2 år idet man også må påregne å få innhentet en erklæring fra psykiater/psykolog som kan si noe om vedkommende r påført en varig medisinsk skade og dennes evt. størrelse.

Om dere er flere som kan underbygge hverandres historier vil det utvilsomt være en stor fordel. Jeg ville derfor vurdert å fremme et gruppesøksmål, om dette var rettslig mulig.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: