Har arbeidsgiver rett til å nekte omsorgspenger?

Publisert: 02.11.2021

Har arbeidsgiver rett til å nekte omsorgspenger (sykt barn) hvis skriftlig egenerklæring ble levert seinere enn 14 dager?

Svar:

Omsorgspenger reguleres av Folketrygdlovens Kapittel 9. §9-5 viser til reglene for sykepenger i §8-18. "Sykepenger ytes tidligst fra og med den dag arbeidstakeren har gitt melding om arbeidsuførheten (dvs. barnets sykdom) til arbeidsgiveren..." Det er ikke krav til skriftlighet. Egenmelding kan gis både skriftlig og muntlig, over telefon, ved bud eller på annen måte som er praktisk.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: