Har bror rett på erstatning for tapt barndom?

Publisert: 18.02.2021

Har en bror som har en tapt barndom, tapt skolegang, tapt arbeidsliv. Han har diagnosen ADHD, dysleksi. Ble uføretrygdet i ung alder. Han kunne nesten ikke skrive og lese. Kommunen har sviktet totalt. Han har prøvd å ta sitt liv flere ganger. Nylig innlagt akutt i psykiatrien og videre til DPS. Diagnose suicidal, sosial angst, dyp depresjon. Fått store doser ritalin uten oppfølging. Har nesten ikke tenner, 48 år bare. Han har prøvd å få hjelp, men blitt avvist. Det offentlige tar ikke telefonene.

Svar:

Om du tenker på evt. erstatningssak for tapt barndom så kan man fremme krav ovenfor bostedskommunen om man mener kommunen ikke har etterlevet sitt ansvar iht barnevernloven. Da må man kontakte en advokat som arbeider med personskadesaker for å få bistand til dette.

Vanligvis kan advokaten bistå med utredningsarbeidet av saken uten at dette koster store summer og om det foreligger rett til fri rettshjelp vil dette gjøre saken om mulig ennå lettere å behandle.

Med vennlig hilsen, advokat Bjørn M. Brauti

Del denne artikkelen: