Har for høyt lønnstrekk

Publisert: 13.11.2020

Eg har kr 15 000 i lønstrekk uførepensjon min. Eg har ikke noe å leve av.

Svar:

Jeg vet ikke hvem som foretar lønnstrekket, men det er regler for hvor mye som kan trekkes. Det skal være igjen nok til livsopphold etter trekket ( hvor mye som kan trekkes fastsettes etter bestemte satser). Om det er NAV som foretar trekket kan du få endret trekkbeløpet hvis det er grunnlag for det ved å sende en klage til Statens innkrevingssentral, se https://www.sismo.no/no/pub/tema/trekk-i-lonn-eller-trygd

Del denne artikkelen: