Har ikke fått vakter etter ferien

Publisert: 19.10.2021

Jeg har nylig fått jobb og i arbeidskontrakten står det at jeg jobber 50 % stilling med 20 t i uken. Jeg sa for to uker siden at jeg ikke kunne jobbe i høstferien som var og det gikk fint. De har nå etter ferien satt opp en fast vaktliste som alle ansatte har fått tilsendt. Jeg er ikke satt opp på listen i det hele tatt til tross for at jeg har gitt beskjed flere ganger om at jeg kan jobbe etter ferien. Har arbeidsgiver lov til å ikke gi meg tid til å jobbe?

Svar:

Dersom det står i arbeidskontrakten din at du har en fast stilling på 50 %, tilsvarende 20 timer, så har du rett til arbeid og lønn iht. dette. I motsatt fall må arbeidsgiver gå til oppsigelse av din stilling. Det stilles da krav til saklighet og til oppsigelsens form.

Del denne artikkelen: