Har ikke råd til advokat i barnefordelingssak

Publisert: 06.09.2021

Jeg må i retten for å få daglig omsorg eller samvær med sønnen min etter at moren hans nekter meg all samvær uten noe fornuftig eller rimelig grunnlag. Problemet er at jeg ikke har råd til advokat, jeg er underlagt gjeldssanering og har for høy inntekt til å få fri rettshjelp og må dermed være selvprosederende. Har jeg lov til å ha med meg en person til å støtte meg i retten på rettsmøter og hovedforhandling?

Svar:

Du kan søke fritak for inntektsgrensen for fri rettshjelp om du har økonomiske utfordringer. I noen tilfeller vil du få dette innvilget av retten, selv om du i utgangspunktet har for høy inntekt.

Saker etter barneloven går for lukkede dører, det innebærer at du dessverre ikke kan ha med deg en støtteperson, slik du vil kunne i andre sivile- eller straffesaker som går for åpen rett.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: