Har jeg rett til å få overtidsarbeidet utbetalt i lønn når jeg ikke kan avspasere?

Publisert: 14.09.2021

Jeg har fleksitid-ordning på jobb. Jeg jobber overtid hver dag for å bli ferdig med oppgaver. Arbeidsgiveren pålegger ikke det, men godkjenner timer. Arbeidsplassen går gjennom en omstrukturering som gir mindre fleksibilitet og økt belastning. Arbeidsgiveren sier at det blir vanskelig å ta ut avspaseringstimer til høsten. Jeg kan ikke ta mer enn 45 timer (har over 70) til neste år (info fra sjefen). Har jeg rett til å få dem utbetalt hvis arbeidsgiveren ikke tilrettelegger for at jeg kan ta timer i år?

Svar:

Etter avtale mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren kan overtidstimene tas ut som arbeidsfrie perioder, avspasering. Det er imidlertid ikke anledning til å avspasere overtidstillegget, dette skal uansett utbetales. Overtidstimer som arbeidstakeren ikke har brukt til avspasering, kan konverteres til et betalingskrav. Så lenge overtidsarbeidet skjer etter avtale med arbeidsgiver, må det utbetales i lønn dersom det ikke vil være mulig å avspasere.

Med vennlig hilsen, advokat Susanne Danielsen

Del denne artikkelen: