Fast bosted for barn

Publisert: 13.02.2018

Jeg og min samboer/barnefar gikk fra hverandre for en uke siden. Vi haret lite barn sammen. Jeg ammer fortsatt, men har lyst å flytte litt bort for å starte på nytt.(Max en time) Jeg har ikke sertifikatet, men det har han. Er det noe som tilsier at jeg ikke skal ha fast bosted? Med tanke på at hun er så liten, så synes jeg delt fast bosted er feil. (Vi har felles foreldreansvar).

Svar:

Det er svært mange elementer som spiller inn i vurderingen av hvor barnet skal ha fast bosted. Basert på informasjonen i ditt spørsmål, er det derfor ikke mulig for meg å si noe om hva som vil være et mest sannsynlig utfall, hvis saken komme opp for retten. Dersom du ønsker å flytte, må du varsle far senest 3 måneder før flytting. Dersom han ikke er enig i slik flytting, kan han evt. ta ut stevning i saken. Jeg anbefaler at du tar kontakt med en advokat direkte, så dere kan drøfte din sak mer konkret.

Med vennlig hilsen, advokat Ane Fuglesang Herskind

Del denne artikkelen: