Rettigheter ved endring av turnus

Publisert: 19.11.2021
Emneord: ,

Lurer på hvilke rettigheter arbeidstakere har ved endring av turnus? Personalgruppen har jobbet i en turnus med 14 timers arbeidsdag som ved 100 % stilling, gir 4 dager på vakt og 1 uke fri mellom vaktperiode. Arbeidsgiver vil nå endre turnus til å innebære 12 timers og 7 timers vaker. Som vil medføre lavere lønn, og flere arbeidsdager per vaktperiode. Nåværende turnus 14 timer, har vært gjeldende i overkant av 7 år siden oppstart av stillingene. Lønnsplikt?

Svar:

Arbeidsforhold er basert på gjensidige avtaler. Dvs. at de inngåtte avtaler er bindende for begge parter inntil partene inngår en ny eller avvikende avtale. Så det er spørsmål om dette er avtalebasert slik at det binder partene. Det må foretas en konkret vurdering hensyntatt "tilvant forhold" eller "underforstått avtale" eller om det ligger tariffmessige avtaler bak. Arbeidsgiver har også en styringsrett mht å tilrettelegge/rasjonalisere arbeidsforholdene. Men som en hovedregel kan en si at alle slike disposisjoner som foretas ensidig fra arbeidsgiver ikke må medføre reduksjoner i avtalte lønnsforhold eller lenger arbeidstid.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: