Hemmelig opptak av samtale med lege

Publisert: 17.11.2020
Emneord: ,

Har pasienter lov å ta hemmelig opptak av samtale med lege, behandler eller sykepleier? Jeg har lest straffeloven paragraf 205, og forstår ut fra denne at så lenge en deltar i samtalen selv, så er det lov. Men leder på avdelingen jeg jobber på sier hun har snakket med en jurist, og at dette er straffbart for pasienten.

Svar:

Nei, dette er ikke straffbart. Du finner opplysninger på Datatilsynets hjemmeside: "Hemmelig avlytting eller opptak av samtaler mellom andre er forbudt etter straffeloven § 205 første ledd bokstav a. Det betyr at man kun kan ta lydopptak av samtaler som man selv deltar i. For å ikke rammes av straffeloven, må du selv være tilstede når du skal ta lydopptak." Men, det er ikke sikkert at andre vil føle seg bekvemme om det tas opptak som det ikke er opplyst om. Det kan svekke tilliten og bli ansett fornærmende. Og når noen er fornærmet, så kan det ofte skje at velvilligheten svekkes. Og velvillighet er vel ganske viktig når helsepersonell skal forsøke å gjøre det ytterste for deg, vise deg omsorg og finne de beste løsninger. Profesjonaliteten skal selvfølgelig overstyre personlige for- og motforestillinger, men alle er mennesker med menneskelige reaksjoner. Utstrakt bruk av hemmelig opptak kan svekke den friheten som trengs i fortrolige samtaler.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: