Hjelp til leilighetskjøp i Spania

Publisert: 09.12.2019

Min samboer og jeg vurderer et leilighetskjøp i et bygg i Spania som ikke er påstartet, men har en tidsramme på ca 2 år frem i tid. Vi tenker forplikte oss fra nå da leilighet mest sannsynlig bare blir dyrere og/eller at vi ikke får den leilighet vi ønsker oss. Så kommer vi til det vi trenger hjelp til, Vi er usikre på hvordan vi skal sjekke opp megler og entrepenør slik at vi vet at vi sikrer våre penger og kontrakt på en forsvarlig måte. Vi har mottatt dokumenter + Hva må vi betale deg?

Svar:

Spørsmålet i saken omhandler leilighetskjøp i Spania. Vi har ikke inngående kjennskap til det spanske regelverket innen bustadoppføring, men det er flere norske advokater som er spesialisert på spansk jus. Dersom dere ønsker bistand i saken anbefaler vi å ta kontakt med en advokat som kan de spanske reglene og kjenner til praksis om bustadoppføring i Spania.

Del denne artikkelen: