Hjelpe datter og barn med eget hjem

Publisert: 17.09.2019

Min datter måtte flytte fra en psykopat, med to barn og en hund. Nå bor de på et rom hos meg. Jeg er også syk. Hun har ungene annenhver helg. Dette her er uutholdelig. Er det noe hjelp hun kan få fra kommunen? De må vel kunne hjelpe henne med å betale en leilighet?

Svar:

Din datter bør ta kontakt med NAV. NAV har veiledningsplikt og kan gi henne informasjon om hvilke muligheter hun har. NAV kan bistå henne med å skaffe en bolig, og hun kan søke om leie av kommunal bolig. Videre kan hun søke om bostøtte fra Husbanken og om sosial stønad fra kommunen i form av dekning av løpende utgifter til bolig, som husleie, kommunale avgifter, faste utgifter i borettslag, sameie og lignende.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: