Holde skolen ansvarlig for mobbing

Publisert: 13.01.2020

Fra 1. til 6. klasse ble jeg alvorlig mobbet verbalt og fysisk av medelever, men også lærere. Dette har preget meg i alle år siden, og nå i en alder av 25 er jeg under utredning for PTSD. Min mor prøvde å få hjelp fra skolen, men de snudde det rundt på henne. Det tok meg 7 år å fullføre vgs, fordi jeg slet veldig med sterk angst og depresjon. Mitt spørmål til deg er hvordan jeg kan gå frem for å holde skolen ansvarlig for alle årene og konsekvensene av mobbingen.

Svar:

Denne typer saker er beror gjerne på sammensatte og komplekse vurderinger. Bevisbedømmelsen er vanskelig da det gjerne dreier seg om forhold langt tilbake i tid. Du bør oppsøke en advokat som arbeider med denne typer saker for å få en vurdering av om du har en sak å gå videre med.

Del denne artikkelen: