Huseier krever deler av depositumet for skader

Publisert: 12.04.2021

Jeg har problemer med å få tilbake depositumet mitt fra en tidligere leilighet jeg leide. Utleier mener han skal ta 75 % depositumet for skader han mener er påført av meg. Disse skadene var der når jeg flyttet inn, men har dessverre klart å miste bildene jeg tok av dette når jeg flyttet inn. Hvordan bør jeg gå frem for å få tilbake pengene mine?

Svar:

Dersom du er uenig i utleierens tilbakehold av depositumet må du først gi beskjed til utleier om at du er uenig i tilbakeholdet. Jeg antar det er opprettet en depositumkonto? Dersom utleier fortsatt tilbakeholder pengene må du kontakte banken hvor depositumkontoen står, og gi skriftlig beskjed om at du krever pengene utbetalt. Utleier vil da bli kontaktet av banken med informasjon om betalingskravet. Dersom utleier fortsatt mener han rettmessig holder tilbake depositumet må han innen fem uker ta ut søksmål - det vil si enten sende en klage til forliksrådet eller til Husleietvistutvalget. Dersom banken ikke mottar dokumentasjon på at søksmål er reist innen fem uker, vil pengene bli utbetalt til deg.

Med vennlig hilsen Line Rytter, advokat i Advokatfirmaet Teigstad AS

Med vennlig hilsen, advokat Line Isabell Sivertsen Rytter

Del denne artikkelen: