Huset står bare på ektemann

Publisert: 08.08.2018

Er gift på 6. året og har 2 barn med ektefellen. Huset/tomten står på han. Bør den også stå på meg eller har jeg samme rettigheter og blir automatisk eiger om han skulle felle fra eller delt 50 % v/skilsmisse? Alle rundt meg sier jeg også MÅ stå på huset selv om vi er gift som en sikkerhet for meg selv .Jeg står kun på felles lån på huset.

Svar:

Dersom dere har felleseie, vil du ha anledning til å overta alle verdiene i felleseiet i uskifte dersom din ektefelle skulle gå bort først. Dette omfatter også eiendommen selv om din ektefelle står som formell hjemmelshaver alene. En forutsetning for din rett til å sitte i uskiftet bo er likevel at din ektefelle ikke har noen andre særkullsbarn.

Ved en skilsmisse vil du i utgangspunktet ha rett til halvparten av nettoverdien av eiendommen. Det samme gjelder for øvrig annen formue som er gjenstand for likedeling. Din ektefelle vil derimot mest sannsynlig ha rett til å overta selve eiendommen. Det er samtidig viktig å understreke at reglene om skjevdeling i mange tilfeller vil kunne fravike dette utgangspunktet. For å være helt sikker på dine rettigheter ved en eventuell skilsmisse, kan det derfor være hensiktsmessig at du også står som formell eier av en ideell andel av eiendommen. I den anledning må dere også huske på at det må opprettes og tinglyses en ektepakt dersom overdragelsen skal skje som en gaveoverføring til deg.

Med ve

Del denne artikkelen: