Hva betyr særegne forhold?

Publisert: 21.07.2020
Emneord: ,

Jeg tilskrev dere nylig og fikk tilbakesvar. Hva menes med særegen forhold? Hvordan kan jeg best formidle årsak begrunnelse for å bli vurdert for ny gjeldsord. svar jeg fikk sist nedenfor: - Med tanke på at gjeldsordningen ble opphevet av lagmannsretten i 2019, er ankefristen oversittet. Det er dermed ikke mulig å føre saken på nytt. Du kan imidlertid søke gjeldsordning på nytt dersom det foreligger "særegne forhold", men vilkårene tolkes strengt.

Svar:

Med "særegne forhold" menes det at det må foretas en konkret skjønnsmessig vurdering av hver enkelt sak. Det som trekkes frem i juridisk litteratur som skal vektlegges i en slik vurdering er hvor lang tid som er gått siden forrige gjeldsordning ble etablert, hvorvidt denne ble oppfylt eller ikke, og om det er sammenheng mellom tidligere og nåværende problemer.

Del denne artikkelen: