Hva dekker forsikringen?

Publisert: 20.01.2021
Emneord: ,

I 2019 drev jeg et ENK med varmepumpemontering. Jeg hadde forsikringen "Bedrifts- og produktansvar" og "Ansvar for bygge- og anleggsbransjen". I forsikringen står det: "Hvis ikke annet er avtalt, må skaden være konstatert av sikrede eller av skadelidte i løpet av forsikringstiden". Hva betyr det / hvor lenge gjelder "forsikringstiden"? Beskytter forsikringen fremdeles mitt økonomiske ansvar for det spesifikke arbeidet jeg gjorde da jeg hadde forsikringen, selv om forsikringen nå er avsluttet?

Svar:

Forsikringstiden er normalt det året som forsikringspremien gjelder for. Har en hatt en sammenhengende forsikring over flere år, så er dette forsikringstiden. Dvs at forsikringstiden kan gå flere år tilbake i tid. Etter det du skriver, er din ansvarsforsikring basert på konstateringsprinsippet, dvs. at den dekker det ansvar som har blitt konstatert i løpet av forsikringstiden, dvs. den tiden du har betalt forsikringspremie for. Hvis du senere bytter forsikringsselskap eller av andre grunner sier opp forsikringen, vil ikke forsikringen dekke deg lenger. Men den forsikringen som du hadde og som du betalte for da skaden ble konstatert, vil dekke ansvaret/skaden. Så svaret er JA!

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: