Hva dekker mors ansvarsforsikring?

Publisert: 04.08.2021

Jeg har vært utsatt for vold i nære relasjoner fra 1989 til 2016 og har fått ptsd-diagnose i 2017. Jeg har anmeldt min far for det og har sendt inn en erstatningskrav til KVE. Min mor har innboforsikring fra LO favør som skal dekke ektefelle også. Vil ansvarsforsikringen til min mor dekke kravet mot min far. Min mor og min far var separert i 2016. Vilkår forsikring: https://www.lofavor.no/forsikring/innboforsikring

Svar:

Det er generelt begrensninger i ansvarsdekningen i en innboforsikring. Blant annet mht ansvar overfor medlemmer av den sikredes
familie, herunder barn. Jeg vil likevel anbefale deg at du kontakter ditt forsikringsselskap for å få et svar i din konkrete sak.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: