Hva er oppsigelsestiden?

Publisert: 13.10.2020

Jeg har en datter som leier ett rom i kollektiv. Hun vil si opp, men huseier mener hun må betale leie ut juni 2021. Hun mener at det både muntlig og slik hun tolker avtalen kan si opp med 3 mnd varsel. Hva er rett her? Dette er tekst i kontrakten: Leieforholdet løper minimum ut juni 2021. Oppsigelse skal være skriftlig. Oppsigelsestid 3 mnd fra utløpet av den mnd oppsigelsen mottas.

Svar:

Dersom det er en tidsbestemt avtale, gjelder leieforholdet til den tidsbestemte avtalen utløper. Da vil avtalt oppsigelse gjelde etter at minstetiden er ute evt. Ved uenighet kan saken bringes inn til husleietvistutvalget.

Med vennlig hilsen, advokat Ida Helene Braastad Balke

Del denne artikkelen: