Hva er timeprisen for bobestyrer?

Publisert: 05.04.2019

Hvor mye er det vanlig at en bobestyrer (en av arvtakerne) får for jobben? Er det vanlig å få en pengesum eller betale en timepris? Står noen plasser at en uerfaren privat person som tar på seg denne jobben kan bruke mellom 30 - 200 timer. Det står også videre at etter 2014 er det ingen offentlige etater (tidligere skatteetaten) som sjekker om alt er blitt gjort riktig ved privat skifte ved dødsbo.

Svar:

Bostyrer er normalt en advokat som oppnevnes av retten ved offentlig skifte. Det betales timepris for utført arbeid, og dette belastes boet.

Ved privat skifte kan også arvingene bli enige om å benytte en advokat, og også her kan utgiften trekkes fra boets midler før arven fordeles. Det er avhengig av hva som inngår i boet, hvem som er arvinger osv for hvor mye tid dette tar. Er det eiendom som skal selges, aksjer som skal overføres, selskap som skal oppløses osv.

Det er ingen offentlige etater som kontrollerer private skifter.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: