Hva har gjenlevende ektefelle krav på?

Publisert: 27.10.2020

Ved fars død var boet allerede delt slik testamente og ektepakt beskrev. Det gjensto noen hundre tusen på fars bankkonto, som særkullsbarna skulle fordele slik fremtidsfullmakten beskrev. De hadde ingen felles barn. Selv om alt var delt ved dødsfallet, vil gjenlevende ektefelle likevel ha krav på 4G fra fars bankkonto?

Svar:

Gjenlevende ektefelle har rett til 1/4, minimum 4 ganger grunnbeløpet. Jeg forstår det slik at det ved utdeling før dødsfallet ikke ble fordelt noe til ektefelle. Da synes det vanskelig å unngå at ektefelle ikke skal arve på vanlig måte av de verdier som er i behold på dødstidspunktet.

Jeg antar at testamentet ikke sier noe om dette.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: