Hva skjer med barna ved brudd i utlandet?

Publisert: 15.10.2021

Jeg er norsk statsborger og har en sønn på 6 mnd som er født her i Norge. Pappaen er europeisk statsborger, men har bodd her i 10 år. Vi skal flytte til hans hjemland, uvisst om det blir permanent eller for en periode. Hva skjer hvis jeg ønsker å flytte hjem, og pappaen til sønnen vår vil bli i hjemlandet? Kan jeg ta med sønnen vår hjem til Norge uten problemer siden han også er norsk statsborger og født her? Jeg er redd for å komme i en situasjon hvor jeg blir låst i hans hjemland ved et eventuelt brudd.

Svar:

Spørsmål om flytting over landegrenser med barn er etter norsk rett ikke avhengig av barnets statsborgerskap, men det er et spørsmål under foreldreansvaret. Dersom begge foreldrene har del i foreldreansvaret kreves det samtykke fra begge foreldre, før barnet kan flytte til et annet land, dette gjelder også om man skal flytte tilbake fra utlandet.

Dersom du ønsker å flytte fra Irland med barnet og faren ikke samtykker til det, vil du, etter norsk rett, måtte anlegge sak for domstolene for å få rettens tillatelse til å flytte ut av landet. Vurderingen retten tar da er om det er til barnets beste å bli med deg tilbake til Norge, eller å bli værende i Irland.

Om saken skal løses etter norske eller irske rettsregler kommer an på hvor dere blir ansett å ha bopel på tidspunktet for tvisten. Jeg kan dessverre ikke besvare hvordan en slik tvist løses etter irske rettsregler.

Med vennlig hilsen advokat Cathrine Rieber-Mohn

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: